Voor welke leerlingen van het Voortgezet Onderwijs is De Bijles

     
Bijna iedere scholier heeft wel een periode in zijn middelbare schooltijd dat het leren minder goed gaat.
  Soms komt dit door een achterstand op een bepaald vakgebied. Onze deskundige vakdocenten kunnen uw kind de leerstof uitleggen die na klassikale behandeling (nog) niet duidelijk is;
  Soms spelen andere problemen een rol. Denk daarbij aan concentratie, faalangst, niet goed in je vel zitten...
Individuele begeleiding, dus persoonlijke aandacht voor uw kind, kan net het verschil maken.
 
Brugklasser worden houdt nogal wat in. Er wordt veel van hen gevraagd: een nieuwe klas, onbekende vakken, wisselende docenten, iedere dag huiswerk maken, proefwerken leren, proefwerkweken... dat gaat niet altijd vanzelf.
   
Het zelfstandig plannen, leren en maken van huiswerk lukt niet altijd op eigen kracht.
Wij leren uw kind de vaardigheden die nodig zijn om schooltaken goed te kunnen uitvoeren. Het is belangrijk om plezier in leren te houden of te krijgen.
   
Voor kinderen met een leerstoornis als dyslexie kan De Bijles passende ondersteuning bieden.
   
Door de zorg om uw middelbare scholier met ons te delen, kan er thuis meer rust ontstaan.