Voor welke leerlingen van de basisschool is De Bijles

     
Leren gaat niet altijd vanzelf:
   

Soms is er meer aandacht en begeleiding nodig dan school kan bieden. Uw kind heeft bijvoorbeeld behoefte aan meer uitleg en extra inoefenstof.
   

Soms spelen andere problemen een rol. Denk bijvoorbeeld aan concentratie, faalangst, niet goed in je vel zitten... Individuele begeleiding, dus persoonlijke aandacht voor uw kind, kan net het verschil maken.

   
Er kan sprake zijn van een dieperliggend leerprobleem op het gebied van rekenen, lezen en/of spelling.
   
Voor kinderen met een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie kan De Bijles passende ondersteuning bieden.
   

De Bijles is voor leerlingen uit groep zeven en acht een springplank naar het voortgezet onderwijs.

   
Wij helpen uw kind om meer vertrouwen in eigen kunnen te ontwikkelen. Het is belangrijk om plezier in leren te houden of te krijgen.
   
Graag delen wij de zorg om uw kind.