Werkwijze van De Bijles

     
Aan individuele begeleiding door De Bijles gaat een intakegesprek vooraf, waarin we gezamenlijk de problemen van uw kind in kaart brengen.
   
Aan de hand van de conclusies die uit het intakegesprek en mogelijke onderzoeksgegevens getrokken kunnen worden stellen wij een handelingsplan op. Dit plan past specifiek bij uw kind. De Bijles levert dus maatwerk, want zo is de kans op succes het grootst.
   
Over de voortgang van uw kind houden wij u regelmatig op de hoogte.
   
Leerlingen komen eenmaal per week gedurende 45 minuten naar De Bijles. Soms is meer begeleiding nodig. Dit gebeurt in overleg met u.
   
De begeleiding vindt plaats in een één-op-één situatie: één leerkracht geeft les aan één leerling. Het denkniveau van uw kind is bepalend voor het lestempo en de manier van uitleggen.
   
Voor het oplossen van de leerproblemen van uw kind maken wij gebruik van speciaal ontwikkelde leermethoden en educatieve computerprogramma's. Daarnaast nemen leerlingen uit het voortgezet onderwijs hun eigen schoolboeken mee, om zo het geleerde in praktijk te brengen. Aan het eind van de les bespreken we indien nodig extra oefenstof voor thuis.
   
Door onze jarenlange ervaring weten wij dat leerlingen dankzij De Bijles meestal (weer) succes op school krijgen. En, wat zeker zo waardevol is, zij krijgen daardoor meer zelfvertrouwen in een belangrijke periode van hun leven en hun ontwikkeling.