Wat biedt De Bijles voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

     
De Bijles helpt bij problemen op het gebied van:
   
Nederlands, Frans, Duits en Engels:
  grammatica
  spelling
  tekstverklaring
  woordenschat verwerving
     
Wiskunde
     
Verwerking van informatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie enz.)
  samenvattingen maken
  schematiseren
  logisch redeneren (oorzaak - gevolg)
  hoofdgedachte vinden
  structuur herkennen
  analyseren
     
Studievaardigheden
  agenda beheren
  organisatie van de huiswerktaken
  planmatig handelen bij proefwerkweken
  leerstrategieën aanbieden
  concentratie verbeteren
  effectief lezen
  leren jezelf controleren
  geheugentraining
  leren van foutenanalyse
     
Dyslexie