Wat biedt De Bijles voor leerlingen van de basisschool

       
De Bijles helpt bij problemen op het gebied van:
   
Technisch lezen:
  training leesvoorwaarden
  onderzoek naar problemen bij het leesproces
  behandeling van de radende lezer (L-type)
  behandeling van de spellende lezer (P-type)
  behandeling van andere leesproblemen
  inoefenen AVI niveaus
     
Begrijpend lezen:
  hoe lees je een tekst?
    voorspellend
    globaal
    zoekend
    nauwkeurig
  het leggen van verbanden in een tekst
    analyseren
    structuur herkennen
    schematiseren
    hoofdgedachte
  studerend lezen van informatieve teksten
  leren samenvattingen van teksten te maken
  training van de woordenschat
       
Spelling
  aanleren spellingcategorieën
  luisterwoorden
  lettergroepwoorden
  net als woorden
  regelwoorden
  weet woorden
  onveranderlijke woorden
     
Werkwoord spelling
     
Zinsontleding
  gezegde
  onderwerp
  lijdend voorwerp
  enz.
     
Woordbenoeming
  lidwoorden
  zelfstandige naamwoorden
  bijvoeglijke naamwoorden
  enz.
     
Dyslexie
  Als er bij uw kind aan dyslexie wordt gedacht, of als er al een dyslexie-verklaring is afgegeven, kunt u uw kind voor behandeling aanmelden. We werken volgens de richtlijnen welke in 1995 zijn opgesteld door de Gezondheidsraad.
Behandelmethoden:
 
 
  algemene functietraining
  neuropsychologische aspecten
  (leer)taakgerichte behandeling
  linguïstische behandeling
  training van cognitieve strategieën
       
Rekenen
  rekenvoorwaarden
  getalbegrip
  van tellen naar rekenen
  redactiesommen (verhaaltjessommen)
  de vier hoofdbewerkingen
  automatiseren
  metriek stelsel
  breuken
  procenten
  behandeling van dyscalculie
     
De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs